Sirkuksen vuosi

28.02.2011 00:00

circ.web.main1Kuva: Joonas Martikainen

Viime vuosina nykysirkuksen tekijöiden määrä Pohjoismaissa on kasvanut. Samaan aikaan rahoituskanavat ovat vahvistuneet ja tiedon jako kentän sisällä on selkiintynyt. New Nordic Circus Network tukee alan kehitystä ja näkyvyyttä.

circ.web.2circ.web3circ.web4circ.web.5

Teksti: Annu Kevarinmäki

Verkoston tarkoituksena on saattaa maiden sirkustaiteilijat ja alan vaikuttajat yhteen, jotta toisilta oppiminen mahdollistuu ja yksittäisen tekijöiden edellytykset toimia kentällä kehittyvät. Verkosto koostuu suomalaisista, tanskalaisista, norjalaisista ja ruotsalaisista sirkusalan ammattilaisorganisaatiosta.

Suomen Sirkuksen tiedotuskeskus on verkoston suomalainen osallistuja. Sirkuksen tiedotuskeskuksen tiedottaja Lotta Vuola kertoo, että tarve pohjoismaiselle verkostolle on syntynyt eurooppalaisessa kontekstissa: “Pohjoismailla on hirvittävän paljon yhteistä esimerkiksi kulttuuripoliittisessa ajattelussa ja, vaikka erojakin on esimerkiksi sirkusalan koulutuksessa, nuorisosirkustoiminnassa tai ammattilaistoiminnassa, niin on myös sellaisia yhdistäviä tekijöitä, jotka tuo vahvuutta, kun yritetään edistää asioita eurooppaisessa kontekstissa ja kun keskustellaan erilaisista kehittämistarpeista. Verkosto voi toimia pohjoismaisen sirkuksen äänenä eurooppalaisessa verkostossa.”

Vuola painottaa, että verkoston kautta on löytynyt yhteisiä tarpeita myös Pohjoismaiden sisällä. Tärkeimpinä tarpeina ja yhteishankkeina on ollut sirkuskoulutuksen kehittäminen. Esimerkiksi Ruotsissa on yliopistotasoista sirkustaiteilijakoulutusta, kun taas Suomessa koulutus on ammattikorkeakoulutasolla ja Norjassa koulutus puuttuu kokonaan näiltä tasoilta. Toinen tärkeä on hanke on sirkustutkimuksen ja sirkuskirjallisuuden kirjoittamisen edistäminen.

Keskeinen taiteellinen projekti verkoston sisällä on pohjoismainen taiteellinen laboratio Juggling the Arts, jonka taustalta löytyy myös sirkustaiteilijoiden jatkokoulutuksen tarve. Laboratorioiden tarjoavat puitteet sirkustaiteiden alalla perinteiselle mestari-oppipoika opetukselle, jossa taitoa ja tekemistä opetellaan kokeneemman mentorin kanssa. Etenkin nuorille sirkustaiteilijoille työpajat ovat korvaamattomia verkostoitumismahdollisuuksia.

Verkosto on esimerkki siitä miten pieni voi olla vahva. Kun tekijöiden määrä on rajallinen ja kommunikaatio näiden välillä toimii, voi yhteistyötä tehdä hyvinkin määrätietoisesti. Paljolti verkoston aktiivisuuden ansiosta, on vuosi 2011 nimetty Pohjoimaisen Sirkuksen Vuodeksi Suomen ollessa Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Vuoden aikana tullaan aiheen piirissä toteuttamaan mm. pohjoismainen kulttuurifoorumi, sirkuspedagogiikan konferenssi sekä alan ammattilaisille suunnattu promootiotilaisuus Nordic Circus Market Day.

Verkoston toiminnasta ja nykysirkuksesta Pohjoismaissa löytyy lisätietoa sivulta: http://nordic-circus.org/. Sivuston kautta on helppo pysyä ajantasalla mm. Pohjoismaisen Sirkuksen Vuoden 2011 tapahtumista.

New Nordic Circus Network on saanut tukea Pitkäaikaisen verkostotuen moduulin kautta. Juggling the Arts laboratoriota on tuettu myös Tuotantopainotteisen moduulin kautta.

Skriv en kommentar