Cafeen for ”alle steder” (norjaksi)

30.06.2009 10:56

009_pantopia_featured

Tenk deg at du er på cafe i Nuuk på Grønland og deltar i en debatt om høstens nye bøker – som foregår i København. Eller at du er på Færøyene og diskuterer jobb – med kolleger som er på Island, men som du likevel kan se. Ideen bak Cafe Pantopia er å koble vår tids teknologi med menneskenes urgamle behov for å møtes og snakke sammen.

- Vi ønsker å skape nærvær på tross av geografisk avstand. Pantopia betyr ”alle steder”, sier initiativtager og prosjektleder Brynhild Næs Petersen, som sammen med Hanne-Louise Johannesen og Simon Løvind står bak Cafe Pantopia. De har nå sammen med et bredt nettverk av personer levert en nær 100 sider lang rapport fra sitt forprosjekt som ble avsluttet i august 2009.

Fire cafeer i fire byer
De planlegger å åpne Cafe Pantopia i fire byer i Vest-Norden: I Nuuk på Grønland, i Tórshavn på Færøyene, i Reykjavik på Island og i København i Danmark, på tvers av de enorme avstandene Atlanterhavet skaper.

Fire cafeer i fire byer, men med samme meny og med mulighet til å se og kommunisere med cafegjestene i alle de fire byene via videokonferanseteknikk som ombygges og tilpasses Cafe Pantopias rom og med muligßhet til sammensmelting på tvers av rommene.

I cafeen på Nordens Hus i Tórshavn på Færøyene skrur Brynhild på PC’en og får via programmet Skype kontakt med Hanne-Louise som er hjemme hos seg selv i København. De ser hverandre på skjermen, de ler, snakker sammen og drikker hver sin kopp kaffe i hvert sitt land.

- Man kommer et stykke på vei med Skype, men ikke langt nok. De fleste av oss er sosiale mennesker og liker å bevege oss og møte hverandre. Og vi har et behov for å kommunisere på andre måter enn med kun en telefon eller kun en datamaskin, sier Hanne-Louise.

Tilhørighet - og avstand
Brynhild er færøysk, men har studert i København og bodd der i flere år. Det lærte henne noe om tilhørighet og geografiske avstander.

-Mange av oss tvinges på grunn av utdannelse eller arbeid til å tilbringe mye tid borte fra mennesker som står oss nær. Vi fra Færøyene, Grønland og Island må for eksempel reise til Danmark eller et annet land for å kunne ta mange former for høyere utdannelse. Når man bor lenge borte fra sitt hjemland, får man etter hvert to ”hjemme”, ett ”her hjemme” og ett ”der hjemme, sier hun.

- Det er fra lang tid tilbake relasjoner mellom Island, Grønland, Danmark og Færøyene. Vi vil med cafeene gjerne styrke den felles identitet som er der, men samtidig også gjerne røre ved noen fordommer, sier Hanne-Louise.

I rapporten fra forprosjektet ser de for seg flere forskjellige bruksområder som gjør cafeene til både et kulturkonsept og et forretningskonsept. Bruksområdene preges av mulighetene for tilpasninger til romforlengelse og romsammensmelting på tvers av de fire avdelingene. Konseptet står på tre ben:

* Servering: De fire cafeene skal bygge på råvarer og tradisjoner fra regionen , men i form av nyskaping, en viss ”fusion” mellom de enkelte lands tradisjonelle retter og variasjon etter årstidene. Cafeene får samme meny, samme interiør, bestikk, servise og annet utstyr. Betaling og betjening kan foregå på tvers av stedene.

* Kultur: Cafeene skal tilby ulike former for kulturarrangementer: For eksempel debatter, utstillinger, møter med forfattere, felles TV-titting når Færøyene banker Tyskland i fotball og direkteintervju til alle fire land når en artist fra ett av dem slipper sin nye CD. Også møter mellom familier og vennegjenger i de fire byene er en mulighet.

* Næringsliv: Cafeene skal tilby fasiliteter som muliggjør transatlantiske møter. Ved hjelp av et profesjonelt videokonferansesystem får deltagerne fordelene fra de tradisjonelle møter, samtidig som antall flyreiser over atlanteren reduseres, med den besparelse og de miljøforbedringer det medfører. Mange små og mellomstore bedrifter kan ha nytte av dette, men kan ikke alene kjøpe utstyret og drifte det.

Initiativtagerne til Cafe Pantopia har bedt Petur Martin Petersen fra Færøyene om å sette Pantopia inn i en transporthistorisk sammenheng ved å skrive et essay.

Lang ferd mot Færøyene
Der beskriver han på grunnlag av gamle brev den unge, danske presten Hans Berlin Kaarsbergs strabasiøse reise fra Danmark til Færøyene med skipet ”Hector” i 1833. Kaarsberg reiser sammen med hustru Regine, for å tiltre som prest med bolig på Onegjerde prestegård i Viderø. De reiser fra København 28. oktober 1833, med håp om å komme frem til Færøyene før vinterstormene for alvor setter inn.

Men ikke visste vel Hans og Regine da de dro at reisen fra København til Færøyene skulle komme til å vare nærmere et halvt år!

I et brev datert 3. februar 1834, og sendt fra den lille byen Mandal på sørkysten av Norge, skriver presten at skipet har søkt ly for stormen i Norge, i håp om at været skal bli bedre.

Det blir et opphold på fem uker før de kommer seg videre, og de håper da at de ”med Guds hjelp skal få en kort og lykkelig reise til Færøyene”. Men det blir nye uker med stormer og landligge, og det er langt på vår før de er fremme i prestegården på Viderø. Kaarsberg skriver hjem til København at de ”takker Gud inderlig for at han har bevart vårt liv og vår helbred”. Det meste av det de hadde med seg i skipets lasterom er ødelagt.

Sterke bånd
Beskrivelsen av den utmattende reisen forteller noe om hvor livskraftige båndene mellom områdene i regionen har vært, men også noe om utviklingen i de vel 170 årene som har gått siden Kaarsberg dro i vei.

I forprosjektet for Cafe Pantopia inngår også en behovsundersøkelse som initiativtagerne mener viser at det er etterspørsel etter cafeene i flere segmenter i befolkningen. De har også laget et budsjett for å dokumentere at ideen er bærekraftig også økonomisk.

Nå går de videre fra forprosjekt til pilotprosjekt. Får de finansiering, tekniske, visuelle og praktiske løsninger på plass, håper de å kunne åpne cafedørene i 2011.

Mon tro om Cafe Pantopia kunne ha bidratt til å gjøre presten Kaarsbergs reise i 1833 i det minste litt enklere?

Forprosjektet har mottatt kortvaring nettverksstøtte fra Nordisk Ministerråds mobilitetsprogram.


På nett: www.cafe-pantopia.net

Skriv en kommentar