Ålands konstförening r.f.

Vill väcka och fördjupa intresset för bildkonst, verka för konstnärlig verksamhet på Åland samt bevaka och skapa kontakter inom bildkonsten med främst nordisk anknytning.

www.konsten.ax/konstforeningen