”Vi har brug for nordiske biblioteksnetværk”

Fredag, 4 Mars 2011 14:29

 bib.nettverk.web1Foto: Aarhus Public Libraries

Et netværk af syv biblioteker fra fem nordiske lande har stor nytte af hinandens ekspertise. Det nordiske biblioteksnetværk samarbejder om at producere nye koncepter for fremtidens folkebiblioteker i de nordiske lande.

Af: Annu Kevarinmäki

4717495818_a91004907a_b4722198643_927d1cf562_b4722858054_e6e7e8bdc6_b4723564157_7bc249a830_b 

“En stor del af vores projekter og netværksskabende initiativer skaber vi faktisk, fordi vi selv har et kæmpe behov for at få idéer,” fortæller Knud Scultz, der chef for hovedbiblioteket i Århus og initiativtageren til Nordisk biblioteksnetværk. 

”(…) vi får erfaringer fra noget som måske er fem gange så stort som den erfaringsmængde der findes i Danmark. Og det er jo sindssygt vigtigt for os.”

Århus Hovedbibliotek forventer at kunne flytte til nye lokaler i 2014 i et nyt hus, Urban MEDIASPACE i Århus. Også her har Schultz stor gavn af netværket bl.a. til at samle erfaringer fra de øvrige netværkspartnere om bibliotekets forskellige funktioner: “Vi ser vores kollegaers deltagelse i innovationscampsene som brugerdrevet innovation i forhold til vores nye byggeri. De kommer med en masse idéer og indspark, og dermed bliver de i virkeligheden brugerrepræsentanter, fordi vi dermed får erfaringer fra noget som måske er fem gange så stort som den erfaringsmængde der findes i Danmark. Og det er jo sindssygt vigtigt for os.” 

Nordisk Biblioteksnetværk består af folkebibliotekerne i Helsingfors Stadsbibliotek, bibliotekerne Borgarbókasafn Reykjavíkur, Bókasafn Kópavogs og Amtsbókasafnið á Akureyri i Island, Deichmanske Bibliotek i Oslo, Stockholm Stadsbibiotek og Århus Kommunes Biblioteker. Netværkets primære indsatsområder er biblioteksudvikling på strategisk niveau, udvikling af ideer og kompetencer på medarbejderniveau og opbygning af netværksrelationer mellem de 7 nordiske folkebiblioteker. Desuden fokuserer netværket på at formidle netværkets strategier, metoder og ideer til biblioteksudvikling i andre biblioteksnetværk. 

Netværkets wikiplatform  er i flittig brug, hvilket vidner om at også andre har behov for en bredere referenceramme i deres arbejde. Her lægger deltagerne materiale ud fra de årlige netværksmøder. Her kan de også fortsætte diskussioner, som er begyndt under møderne i forskellige tematiske undergrupper og tage initiativ til andre arrangementer og møder. Netværkets resultater og diskussioner videreformidles igennem wiki samt artikler, forfattet af netværkspartners til de nationale fagtidsskrifter. 

“Jeg tror, der er et kolossalt behov for at lave noget idéudvikling sammen,” siger Schultz, som selv begyndte at arbejde med biblioteksudvikling i nordisk sammenhæng for 25 år siden. I dag ser han det som afgørende, at den nye generation af bibliotekarer kan etablere nordiske netværk og få inspiration og nye kanaler. Uden mulighed for at mødes med kollegaerne, er der ikke basis for at tale om fælles modeller og samarbejde på tværs af de nordiske lande, understreger han.

Netværket baseres på et behov for at udvikle biblioteket som et sted, der svarer til de behov som de enkelte borgere har i dag: “Vi tror på innovation, som noget der opstår hos et menneske, der rent faktisk ser problemerne, i stedet for at tro at de findes i spændende forskningslaboratorier alene,” forklarer Schultz.

Nordisk biblioteksnetværk modtager langvarig netværksstøtte i årene 2009-2012. 

 

Skriv en kommentar