Trailer til forestillingen Borders

Grensesprengende forestilling

Fredag, 26 Augusti 2011 07:08

2011.08.23-Borders-Stor
Prosjektt: The Borders Project, Foto: Andreas Janett

2011.08.23-Borders-Thumbnail12011.08.23-Borders-Thumbnail22011.08.23-Borders-Thumbnail32011.08.23-Borders-Thumbnail4

Dansk-finsk samproduksjon turnerer Norden med forestilling om grenser.

Det danske teaterensemblet Out of Balanz har sammen med finske partnere, utviklet en forestilling som utfordrer publikum til å tenke over og krysse grenser.

Out of Balanz fikk ideen om å utforske konseptet grenser i forbindelse med 20-års jubileet for Berlin-murens fall. Troels Hagen Findsen ved ensemble tok dermed kontakt med finnen Marc Gassot, sin tidligere studiekamerat fra École Internationale de Thèâtre de Jacques Lecoq. Sammen begynte de å utforske temaet grenser, alt fra geografiske og sosiale, til grensen mellom liv og død.

Under prosjektet matte de medvirkende krysse kulturelle og geografiske grenser. Selv tidsaspektet for prosjektutvikklingen ble en grensekryssning.  førte til at de involverte måtte jobbe over, og krysse grenser, kulturelle, geografiske og over perioder av tid. At de måtte krysse grenser som en del av prosessen, var noe de var bevisste på fra starten av prosjektutviklingen, opplyser Hagen Findsen.

- Vi forsto at vi lette etter forbindelser, og at temaet grenser ledet oss til å ta kontakt med hverandre på tvers av våre egne grenser.

Stykket handler mye om betydningen av forhold mellom mennesker, og viktigheten av å være forbundet med andre, forteller Hagen Findsen. Gruppen siterer professor Tim Prentki:, 

- Grenser kan, paradoksalt nok, både være noe som gir oss en trygghet for vår egen identitet, som tydeliggjør skillet mellom oss og andre, samtidig som det er en barriere som hindrer oss i å tilegne oss nye evner, eller i å utforske nye identiteter. Teaterets prosesser er, på den annen side, avhengige av skuespillerens villighet til å krysse grenser, ikke bare å etterligne klesstil, være-  og talemåte til en annen, men også til midlertidig å oppnå grensekryssingens ypperste uttrykk, empati.

Det er ikke bare skuespillerne som krysser grenser i dette stykket. Fra første stund, involveres publikum i forestillingen, som tvinger publikum til å krysse noen grenser selv, og til å forsøke å bli kjent med sine medmennesker i nabosetene.

Og for ensemblet, har den fysiske grensekryssingen mellom landene ført til positive resultater. Man har knyttet kontakter med teater og teatermiljø på de stedene man har opptrådt, kontakter de håper å utnytte til videre samarbeid. Allerede er de invitert til Pori i Finland, hvor de skal delta med prosjektet på ennå en teaterfestival.

Den fysiske grensekryssingen mellom landene har ført til positive resultater for ensemblet. De har knyttet nye kontakter med teater og teatermiljø på de stedene de opptrådde, som de håper å kunne bruke i videre samarbeid. Allerede er de invitert til teaterfestivalen Lainsuojattomat i Pori i Finland, hvor de skal delta med prosjektet den 8. september.

Prosjektet Borders har fått støtte gjennom modulen for prosjektrettet virksomhet


Skriv en kommentar