RepNet - samarbete mellan danskompanier i norra Europa

Torsdag, 27 Oktober 2011 08:14


Repnet_showcase_stor

IMG_9246IMG_8620IMG_9237IMG_9080

Bilder från RepNets gemensamma produktion under dansfestivalen i Oldenburg, Tyskland i april 2011.

RepNet är ett nätverk bestående av fem danskompanier i norra Europa. Istället för att se varandra som potentiella konkurrenter har kompanierna valt att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Text: Madeleine Nygrund     Foto: RepNet

Samarbetet mellan de fem danskompanierna Skånes Dansteater (Sverige), Carte Blanche (Norge), Íslenski dansflokkurinn (Island), Nord West – Tanzcompagnie Oldenburg/Tanztheater Bremen (Tyskland) och Scottish Dance Theatre (Storbritannien) fick sin början år 2008. Under en gemensam middag skissades grunderna för samarbetet upp. Alla fem kompanier är repertoarkompanier, vilket betyder att de inte använder sig av enbart en koreograf utan istället anlitar flera olika koreografer. Eftersom kompanierna inom RepNet bedriver liknande verksamhet är de egentligen varandras konkurrenter, i alla fall på den internationella marknaden, men det stoppade inte deras samarbete.

− Vi upptäckte att det är mer som talar för ett samarbete än emot. Vi jobbar ju utifrån samma förutsättningar fastän i olika länder. Genom att vara öppna mot varandra och utbyta erfarenheter har vi stimulerat varandra att utvecklats på hemmaplan och samtidigt har vi knutit banden mellan oss starkare, säger Åsa Söderberg, konstnärlig ledare och VD vid Skånes Dansteater.

Samarbetet har skett på många plan. Förutom att kompaniernas chefer har träffats och diskuterat erfarenheter och problem, har även kompaniernas dansare, marknadsförare och teknisk personal samarbetat. Åsa Söderberg lyfter fram repetitörernas fortbildning som en väldigt värdefull del av samarbetet. Repetitören är dansarnas dagliga arbetsledare, men också den som ansvarar för att koreografin följs när koreografen har åkt hem.

− Repetitörerna är väldigt ensamma i sitt kompani. Det finns ingen formell repetitörsutbildning trots att det är en väldigt viktig funktion, utan alla är självlärda. Genom att sammanföra de fem repetitörerna kunde vi ge dem en fortbildning som inte finns någon annanstans, säger Åsa Söderberg.

Kompaniernas marknadsförare genomförde i sin tur en gemensam publikundersökning. Samma frågor ställdes till publiken i de fem länderna och svaren analyserades sedan. Bland annat kom det fram en spännande detalj om vilka övriga fritidsaktiviteter danspubliken intresserar sig för.

− Trädgårdsskötsel var nummer ett, det tyckte vi var ganska intressant. Borde vi alltså annonsera i trädgårdsmagasin? frågar sig Åsa Söderberg och skrattar.

Det första året av samarbetet inom RepNet gick ut på att nätverka och dela med sig av sina erfarenheter. Dansteatrarna kände att de ville fortsätta att arbeta tillsammans. I april 2011 var RepNet tema under dansfestivalen i Oldenburg i Tyskland. Kompanierna presenterade sig tillsammans och satte också upp en gemensam produktion. I Oldenburg var det första gången som alla dansare träffade varandra. Dansarna hade ändå byggt upp koreografin tillsammans genom att lägga upp videor med koreografi på nätet.

Efter att RepNet startade har många andra danskompanier hört av sig och frågat om de inte kan få komma med i samarbetet också, men enligt Åsa Söderberg finns det en risk att den informella och förtroliga stämningen försvinner om gruppen blir för stor.

− Vi har lärt känna varandra på djupet och det tror jag inte att man gör om man är en större grupp. Dessutom är det redan nu svårt att hitta datum som passar alla fem kompanier.

Söderberg uppmanar istället dansteatrar att starta egna nätverk och där kan RepNet hjälpa till genom att berätta om sina erfarenheter.
 

RepNet har fått stöd genom Mobilitetsprogrammet under modulen Kortvarigt nätverksstöd samt genom Kultur- och konstprogrammet under modulen Produktionsinriktad verksamhet.

Skriv en kommentar