Screaming from the Mountain om landskap, verdier og perspektiv

Måndag, 13 Februari 2012 11:28

Screaming_from_the_Mountain_stortScreaming from the Montain  Landscapes and viewpoints,  Sørlandets Kunstmuseum. KristiandsandScreaming_from_the_Mountain1Screaming_from_the_Mountain2Screaming_from_the_Mountain3Screaming_from_the_Mountain4

Sommeren 2011 holdt Sørlandet Kunstmuseum i Norge en stor utstilling med landskap som tema. Utstillingen het Screaming from the Mountain: Landscapes and Viewpoints og viste tradisjonell og moderne kunst fra hele verden. Utstillingen mottok støtte gjennom modulen for produksjonsrettet virksomhet.

Tekst & intervju: Bjørn Olstad

Sørlandets Kunstmuseum tok i bruk alle tre etasjer til utstillingen. Helena Björk arbeidet som assistentkurator ved museet.

- Temaet var landskap, og navnet Screaming from the Mountain: Landscapes and Viewpoints, og tanken var å speile den Nordeuropeiske landskapstradisjonen i nåtidskunsten, og se hvordan nåtidskunsten stiller spørsmål, og vender på perspektiv. Perspektivet kan være like betydningsfullt som det man ser.

På utstillingen var alle typer billedkunst representert, gamle maleri fra for eksempel Malmø kunstmuseum og Nasjonalgalleriet i Oslo og fra Sørlandets Kunstmuseums egne samlinger; fotografier, nåtidsmalerier, videoverk installasjoner og skulpturer.

Perspektiv og verdier

Over 60 kunstnere var representert på utstillingen, de fleste av dem fra de nordiske landene, men også kunstnere fra andre himmelstrøk bidro.

- Det finnes en sterk nasjonalromantisk tradisjon i hele Nord-Europa, som vi har med oss her. Andre steder har man litt annet forhold til det, Adel Abidin fra Irak hadde en mer humoristisk tilnærming, Etter å ha blitt grundig lei av vinteren i Helsingfors, lagde han et videoverk der han støvsugde snøen.

Det var daværende direktør Pontus Kyander som stod for utstillingens konsept, tematiske inndeling og kuratering, og som ønsket å sette et kritisk blikk på denne tradisjonen som er så veldig sterk.

- Utstillingen vred på perspektivet og satte fokus på at slike ting som rase og kjønn kan påvirke synet på landskap, og at noe så selvsagt som landskap fremstår som verdiladet når man gransker det på denne måten.

Et tilbud for alle

Åpningsdagen ble blant annet markert med en konsert med tenoren Mauricio Villanueva Espinosa som fremførte sanger med landskapstema. I tillegg hadde museet med seg kunstnerne Ane Graff, Charlotte von Poehl, Mariele Neudecker, Job Koelewijn, Milena Bonilla, Outi Sunila, Carly Troncale, Jorann Abusland, Vilde Salhus Røed og Preben Holst til å ta imot de besøkende.

- De lokale og nasjonale mediene hadde i forkant formidlet at nå var det noe stort på gang, som gjorde at mange kom. Og det kom mange barnefamilier som vi hadde pedagogiske aktiviteter for, blant annet hadde vi noe som het landskapsarkitekten hvor de fikk bygge landskap av ulike materialer, og granske landskap.

Utstillingen var den best besøkte sommerutstillingen på Sørlandets Kunstmuseum noen sinne.

Utstillingen mottok støtte gjennom modulen for produksjonsrettet virksomhet som er en del av Kultur- og kunstprogrammet

Skriv en kommentar