Nifin og Kulturkontakt Nord går sammen i ny organisasjon

Fredag, 30 December 2011 14:50

bro_stort
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Kulturkontakt Nord, en stark kulturaktör med verksamhet i både Finland och Norden, har inlett sin verksamhet 1.1.2012. Den nya organisationen skapades av Nordens institut i Finland (Nifin) och tidigare Kulturkontakt Nord. Verksamheten i de båda institutionerna fortsätter som förut, men under ett gemensamt paraply.

Kulturkontakt Nord har som huvuduppgift att öka intresset för Norden och nordiskt samarbete i Finland samt att administrera två nordiska stödordningar; Kultur- och konstprogrammet samt det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Organisationen är samtidigt en kontaktpunkt för nordiskt kultursamarbete och för informationen om detta samarbete i hela Norden.

Sammanslagningen har genomförts så att det tidigare Kulturkontakt Nord upphört samtidigt som verksamheten överförts till Nifin som bytt namn till Kulturkontakt Nord (KKNord). Nifins direktör Gun Oker-Blom fortsätter som direktör för Kulturkontakt Nord vars kontor finns i centrum av Helsingfors och på Sveaborg utanför Helsingfors.

- Vi utgör en stark och innovativ nordisk kulturaktör med såväl Finland som det övriga Norden med närområden som arbetsfält. Sammanslagningen ger samtidigt en hel del positiva synergieffekter, betonar Oker-Blom.

Kulturkontakt Nord har 13 heltidsanställda och administrerar cirka 5 miljoner euro. Organisationen hör under Nordiska ministerrådet, de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan.


Skriv en kommentar

Facebook

Twitter

Beställ Kulturkontakt Nords nyhetsbrev

Välj på vilket språk du vill motta nyhetsbrevet om Nordiska ministerrådets kulturprogram och det nordiska kultursamarbetet. Välj "Mötesplats" för att motta vårt nyhetsbrev om kulturcentret på Kajsaniemigatan i Helsingfors. Välj "NORDBUK" för att motta vårt nyhetsbrev om NORDBUK:s program för barn och unga.