Over 2 millioner Euro til kulturprosjekter

Fredag, 17 Februari 2012 12:05

KK-programmet_stortFoto:The Icelandic Love Corporation, Prosjekt: Fatal Nordic Attractions event You Can Take the Artist Out of Iceland but You Can´t Take Iceland Out of the Artist.

I 2011 ble det søkt om til sammen 11 396 862 EUR fra Kultur- og kunstprogrammet.

Første søknadsrunde for Kultur- og kunstprogrammet i 2012 er i gang, og er åpen frem til 6. mars. Programmets to moduler, modulen for produksjonsrettet virksomhet, og modulen for kompetanseutvikling, har sammenfallende søknadsfrister. Programmet har to søknadsrunder i 2012, neste runde åpner 14 august.

I 2012 ble det sendt inn 452 søknader til Kultur- og kunstprogrammet, 27% ble innvilget, det tilsvarer 124 prosjekter. Til sammen ble det delt ut 2 083 708 EUR til søkerne.

Kultur- og kunstprogrammet er åpent for søknader fra alle kultur- og kunstfelt og skal støtte både profesjonelle kulturaktører og kunstnere, amatørkultur og den frivillige sektor. Det er også mulig å søke støtte for alle faser av et prosjekt.

Les mer om ulike prosjektfaser her

Les mer om vurderingskriterier her

Hjelp til søknaden får du her

Tryout og Manmade Environment er to av prosjektene som tidligere har mottatt støtte gjennom programmet, flere prosjekt er presentert her

KKN TV kan du se videoproduksjoner fra flere prosjekt

Skriv en kommentar

Facebook

Twitter

Beställ Kulturkontakt Nords nyhetsbrev

Välj på vilket språk du vill motta nyhetsbrevet om Nordiska ministerrådets kulturprogram och det nordiska kultursamarbetet. Välj "Mötesplats" för att motta vårt nyhetsbrev om kulturcentret på Kajsaniemigatan i Helsingfors. Välj "NORDBUK" för att motta vårt nyhetsbrev om NORDBUK:s program för barn och unga.