Mobilitetsstöd för 83 resenärer

Tisdag, 17 April 2012 11:02

Mob_stort_Discomfort-in-comfort-038-foto_Karen-Eide-BenFoto: Karen Eide Bøen, Discomfort in comfort 038

Vid årets första ansökningsrunda inom mobilitetsmodulen utdelades totalt 145 710 € till 83 professionella konst- och kulturaktörer. Allt som allt 232 ansökningar mottogs.

Mobilitetsstödet är ett vistelse- och resestöd för professionella konst- och kulturaktörer bosatta i hela Norden och de baltiska länderna. Stödet kan användas för resor till ett annat nordiskt eller baltiskt land än det som man är bosatt i och det täcker utgifterna för 1-10 dygns vistelse.

Nytt för stödet är även att det fr.o.m. i år är öppet även för grupper på max 6 personer.

Nästa ansøkningsrunda 01.08.2012

Beviljade mobilitetsstöd

Läs mera om mobilitetsprogrammet

Skriv en kommentar

Facebook

Twitter

Beställ Kulturkontakt Nords nyhetsbrev

Välj på vilket språk du vill motta nyhetsbrevet om Nordiska ministerrådets kulturprogram och det nordiska kultursamarbetet. Välj "Mötesplats" för att motta vårt nyhetsbrev om kulturcentret på Kajsaniemigatan i Helsingfors. Välj "NORDBUK" för att motta vårt nyhetsbrev om NORDBUK:s program för barn och unga.