Hanaforum - Design av formgivningspolitik 24 april

Torsdag, 19 April 2012 08:34

Hanaforum_stort

Hur borde ett nationellt formgivningsprogram se ut? Behövs det ett handlingsprogram överhuvudtaget? Hur säkerställer man att programmet inte enbart innebär vackra ord utan tillämpas för att främja formgivningsbranschen? Hur lyckas man få med ett fält som blir bredare och mångsidigare hela tiden i samma program?

Som del av Hanaholmens program under World Design Capital Helsinki-året arrangeras en Hanaforum-diskussion, där det statliga formgivningsprogrammet och dess ställning behandlas bilateralt både ur statmaktens och ur branschens synvinkel.

Kulturminister Paavo Arhinmäki öppnar evenemanget. Diskussionen leds av Pekka Timonen (VD, World Design Capital Helsinki). Med i panelen är Lena Rahoult (museichef, Arkitekturmuseet), Robin Edman (VD, SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign), Anna Valtonen (rektor, Institutet Designhögskolan, Umeå universitet), Kristian Keinänen (industriell formgivare, Statens formgivningskommission), Petri Lehto (industriråd, arbets- och näringsministeriet).

Tid: 24.4.2012 kl. 11.30–14.00
Sted: Hanaholmen – kultucentrum för Sverige och Finland

Tilläggsinformation och anmälningar på Hanaholmens hemsida.

Skriv en kommentar

Facebook

Twitter

Beställ Kulturkontakt Nords nyhetsbrev

Välj på vilket språk du vill motta nyhetsbrevet om Nordiska ministerrådets kulturprogram och det nordiska kultursamarbetet. Välj "Mötesplats" för att motta vårt nyhetsbrev om kulturcentret på Kajsaniemigatan i Helsingfors. Välj "NORDBUK" för att motta vårt nyhetsbrev om NORDBUK:s program för barn och unga.