Nordiskt kulturforum om yttrandefrihet och fristadsförfattare - se programmet

bokstorFoto: Annika Hagstrøm

Under rubriken Nordiskt kulturforum anordnar Nordiska ministerrådet konferenser, seminarier och workshops. Kulturforum möjliggör ömsesidigt utbyte av idéer och information mellan Nordiska ministerrådet och aktörer inom kultur- och konstområdet. Kulturforum erbjuder en möjlighet att lyfta fram och belysa aktuella frågor och utmaningar på kulturens område.


Kulturrådet har initierat ett Kulturforum på temat Yttrandefrihet och fristadsförfattare. Seminariet arrangeras i samarbete med Svenska akademien och äger rum 30 november – 1 december 2011 i Svenska akademiens Börssal, Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm.

Syftet är att belysa yttrandefrihetsfrågor och regelverk för fristadsförfattare i Norden och inspirera till fortsatt och ökat arbete med dessa frågor.

Konferensen vänder sig till nordiska beslutsfattare på kommunal/regional nivå, tjänstemän i kultursektorn, arrangörer, representanter för kulturella organisationer och institutioner m fl.  Fristadsförfattare i Norden är särskilt välkomna.

Inbjudna föreläsare är bl. a. nordiska författare och representanter från relevanta myndigheter och organisationer. Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth inleder konferensen.

Seminariespråk är till största delen skandinaviska men tolkningsmöjligheter kommer att finnas till och från engelska och finska.

Ytterligare information ut omkring 1 oktober. Deltagarantalet är begränsat och vi eftersträvar jämn representation mellan de nordiska länderna. Sprid gärna informationen till intresserade kollegor.

Deltagarna förväntas själva bekosta resa och hotell. Deltagare från det samiska språkområdet, Färöarna och Grönland kan hos Kulturrådet ansöka bidrag för resa och hotell.


PROGRAM

Onsdag 30 november

09.45–10.30 Kaffe, registrering

10.30–10.40 Kennet Johannsson, Generaldirektör, Kulturrådet, hälsar välkommen

10.40–11.00 Att försvara det fria ordet och det öppna samhället. Tal av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

11.00–11.30 John Ralston Saul, President, PEN International, Dragging Freedom of expression into the centre of Public concerns

11.30–12.30 Ola Larsmo, författare, ordförande i svenska PEN presenterar dissidentbloggen

12.30–13.00 Sammanfattning och reflektioner, Kerstin Brunnberg, ordförande i Kulturrådets styrelse

13.00–14.15 Lunch, Restaurang Myntet

14.15–15.00 Parvin Ardalan, Malmö/Iran i samtal med Ingrid Elam, litteraturvetare och kritiker

15.00–15.30 Kaffe

15.30–16.30 Ord som fängslar. Philo Ikonya, Oslo/Kenya och Faraj Bayrakdar, Stockholm/Syrien, i samtal med Tasneem Khalil, Malmö/Bangladesh

19.00 Middag, Kolskjulet, Kastellholmen


Torsdag 1 december

09.00–10.00 Helge Lunde och Elisabeth Dyvik om ICORN och dess verksamhet

10.00–11.00 Hur ser regelverken ut för fristadsförfattare i Norden? Jonas Lindgren, Migrationsverket, inleder med redogörelse för den svenska lagstiftningen

11.00–11.30 Kaffe

11.30–12.15 Författarna Ingvild Burkey och Eugene Schoulgin, Norge i samtal om sina egna författarskap och erfarenheter av internationellt litteratursamarbete

12.15–13.00 Vad behöver en blivande fristad behöver veta? Frågor och diskussion med bl.a. Fredrik Elg, Kulturförvaltningen, Malmö

13.00–14.15 Lunch, restaurang Myntet

14.15–15.15 Författaren Sjón, Island, i samtal med Johanna Koljonen, författare, programledare och kritiker

15.15–15.45 Kaffe

15.45–16.30 Hur fortsätter vi det nordiska samarbetet?

16.30–17.30 Guidad visning av Nobelmuseet

 

Läs mer på svenska Kulturrådets sidor 

Senaste nyheter

17.10.2014

Støtteprogrammernes ansøgningstider 2015

Kulturkontakt Nord har nu fastlagt næste års ansøgningstider for støtteprogrammerne. Se...
09.10.2014

Yngre kunstnere blandt modtagerne af 100.140 € i mobilitetsstøtte

Blandt de 150 ansøgninger i denne ansøgningsrunde var de sagkyndige særligt...
24.09.2014

NORDBUK projektstöd: 110 811 € beviljat

NORDBUK projektstöd beviljat totalt 110 811 €. Kom ihåg att årets...

Beställ Kulturkontakt Nords nyhetsbrev

Välj på vilket språk du vill motta nyhetsbrevet om Nordiska ministerrådets kulturprogram och det nordiska kultursamarbetet. Välj "Mötesplats" för att motta vårt nyhetsbrev om kulturcentret på Kajsaniemigatan i Helsingfors. Välj "NORDBUK" för att motta vårt nyhetsbrev om NORDBUK:s program för barn och unga.