Skapande barn – ett kreativt Norden

Copenhagen-Drammen-Malmo-Are-You-With-Us--Karsten-Bungaard-Fotografisk-atelier1Copenhagen-Drammen-Malmö-Are You With Us? Foto: Karsten Bungaard Fotografisk atelier

Nordiskt Kulturforum med temat Barn och unga

29-30 september 2011 Helsingfors, Nordens institut i Finland, Kajsaniemigatan och Kulturkontakt Nord, Sveaborg 


Nordisk barnkultur kan ses som ett varumärke som intresserar många utanför Norden. Syftet med kulturforumet Skapande barn- ett kreativt Norden är att ge deltagarna idéer och impulser, att bidra till att säkra kvaliteten på den nordiska barnkulturen samt föra en dialog kring hur man i det framtida Norden på bästa sätt kan tillvarata och utveckla barns och ungas kreativitet

Internationell forskning under 2000-talet visar tydligt ett samband med konstnärlig aktivitet och ökad aktivitet i hjärnan hos barn och unga. Barn som får tillgång till musik, drama och bildkonst blir bättre på att förstå komplexa sammanhang, utveckla social förmåga och även analytiskt och matematiskt tänkande. I USA arbetar man kontinuerligt vidare för att ta fram mer forskningsresultat om hur konstnärlig aktivitet påverkar barn. Till konferensen 29-30 september har vi inbjudit professor James Catterall från UCLA som inledare. James Catterall är en central gestalt inom ovan nämnda forskningsområde. Han har bland annat samarbetat med en annan internationellt och nordiskt välkänd forskare, Anne Bamford.

Seminariespråket är skandinaviska och engelska (med tolkning).

Arrangörer för seminariet är Nordens institut i Finland och Kulturkontakt Nord på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

Senaste nyheter

22.01.2015

Nye sagkyndige for Nordisk-Baltisk Mobilitetsprogram for Kultur 2015-2017

14 nye sagkyndige fra hele Norden og de baltiske lande er...
16.01.2015

Vækst og beskæftigelse i fokus for Danmarks formandskab

1. januar overtog Danmark formandsskabet for Nordisk Ministerråd efter Island. Formandsskabet...
13.01.2015

Informationstillfälle om NORDBUK-programmet: Stöd till nordiskt samarbete för barn och unga

Kulturkontakt Nord bjuder in till ett informationstillfälle om NORDBUK stödprogrammet. Hör...

Beställ Kulturkontakt Nords nyhetsbrev

Välj på vilket språk du vill motta nyhetsbrevet om Nordiska ministerrådets kulturprogram och det nordiska kultursamarbetet. Välj "Mötesplats" för att motta vårt nyhetsbrev om kulturcentret på Kajsaniemigatan i Helsingfors. Välj "NORDBUK" för att motta vårt nyhetsbrev om NORDBUK:s program för barn och unga.