Ole Hamre

Hamre er komponist, slagverker og perkusjonist. Og et kreativt oppkomme av de sjeldne. Han har en allsidig musikerbakgrunn og har samarbeidet med bl.a. Kari Bremnes, Marie Bergman, Peter Bastian, Ole Paus, Silje Nergaard og Knut Reiersrud.

Som komponist har han skrevet en rekke bestillingsverk samt laget musikk for film og tv. Siden 2006 har han hatt hovedansvar for Festspillene i Bergens utendørsprogram, den såkalte OiOi-festivalen. OiOi står for opplevelse, innlevelse, oppsikt og innsikt. Hamres foredraget  har altså et Oi til, som står for overraskelse og inspirasjon.

Videre er han initiativtaker og kunstnerisk leder for det multietniske barne- og ungdomsprosjektet Fargespill. Prosjektet har siden 2004 produsert fire forestillinger. 70 barn og ungdommer fra 20 land, alle bosatt i Bergen, er aktører på scenen, og forestillingene, som er satt sammen av musikk og dans fra aktørenes hjemland og fra Norge, har hatt over 60.000 besøkende.

Hamre er også mannen bak menneskeorgelet Folkofonen, et audiovisuelt kunstformidlingsinstrument bestående av video og lyd av folk som synger en lang tone. Folkofonen har vært presentert ved en rekke festivaler og arrangementer fra Berlin til Cape Town, og Hamre jobber nå med en Folkofonversjon av "Ja, vi elsker dette landet" som skal sendes på NRK etter Kongens og statsministerens taler første nyttårsdag.

Ole Hamre vekket også oppsikt da han i 2005 spilte på hornene til 22 veterandampbåter på Bergen havn ved hjelp av trådløs teknologi. (se video på www.olehamre.no )

Beställ Kulturkontakt Nords nyhetsbrev

Välj på vilket språk du vill motta nyhetsbrevet om Nordiska ministerrådets kulturprogram och det nordiska kultursamarbetet. Välj "Mötesplats" för att motta vårt nyhetsbrev om kulturcentret på Kajsaniemigatan i Helsingfors. Välj "NORDBUK" för att motta vårt nyhetsbrev om NORDBUK:s program för barn och unga.