Kulturforum '09

Kulturforumet ägde rum den 23 och 24 november 2009 i det nordiska ambassadkomplexet i Berlin.

Forumet var en del av diskussionen om Nordens roll i en globaliserad värld – om dialogen mellan Norden och resten av världen. Konstnärer och kulturarbetare har alltid kommunicerat över gränser. Ämbetsmän och politiker har också gjort det, om också på andra sätt. Vad kan vi göra för att få vår röst hörd utanför Norden? Talar vi samma ”språk”? Har vårt behov av och vår syn på kommunikation förändrats?

Konstnärer, kulturarbetare, politiker och ämbetsmän möttes i Berlin för att diskutera det här och andra relaterade frågor.

Senaste nyheter

22.01.2015

Nye sagkyndige for Nordisk-Baltisk Mobilitetsprogram for Kultur 2015-2017

14 nye sagkyndige fra hele Norden og de baltiske lande er...
16.01.2015

Vækst og beskæftigelse i fokus for Danmarks formandskab

1. januar overtog Danmark formandsskabet for Nordisk Ministerråd efter Island. Formandsskabet...
13.01.2015

Informationstillfälle om NORDBUK-programmet: Stöd till nordiskt samarbete för barn och unga

Kulturkontakt Nord bjuder in till ett informationstillfälle om NORDBUK stödprogrammet. Hör...