Kulturforum '09

Kulturforumet ägde rum den 23 och 24 november 2009 i det nordiska ambassadkomplexet i Berlin.

Forumet var en del av diskussionen om Nordens roll i en globaliserad värld – om dialogen mellan Norden och resten av världen. Konstnärer och kulturarbetare har alltid kommunicerat över gränser. Ämbetsmän och politiker har också gjort det, om också på andra sätt. Vad kan vi göra för att få vår röst hörd utanför Norden? Talar vi samma ”språk”? Har vårt behov av och vår syn på kommunikation förändrats?

Konstnärer, kulturarbetare, politiker och ämbetsmän möttes i Berlin för att diskutera det här och andra relaterade frågor.

Senaste nyheter

24.09.2014

NORDBUK projektstöd: 110 811 € beviljat

NORDBUK projektstöd beviljat totalt 110 811 €. Kom ihåg att årets...
24.09.2014

More flexibility in the criteria for Support for Artist Residencies

The Nordic Baltic Mobility Programme for Culture is moving on to...
26.08.2014

NORDBUK åben til 1. september. Søg nu.

NORDBUK projektstøtte har to frister inden det nye NORDBUK program lanceres...