Apply for funding

Stödprogrammen

Vi stöder kultur- och konstprojekt av hög kvalitet som bidrar till utveckling på fältet och har en stark nordisk dimension.

Ansökan och rapportering

 

Ansökningsprocess

1
Välj ett stödprogram
2
Se ansökningstider
3
Skapa användare & ansök
4
Om beviljat, acceptera kontraktet
5
Skriv projektrapport

Stödprogrammen

NORDBUK stödprogram
NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén) är ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn-...
Stöd till residenscentra
Stöd till residenscentra är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det...
Mobilitetsstöd
Mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande...
Nätverksstöd
Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det ö...
Produktions inriktad verksamhet
Stöd till Produktionsinriktad verksamhet är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt...
Kompetens utveckling
Stöd till Kompetensutveckling är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla...

Ansökningstider 2015

Mobility Programme

  • 4.1 to 3.2
  • 1.3 to 4.4
  • 21.7 to 22.8
  • 23.9 to 24.10
  • 18.1 to 22.2
  • 29.8 to 29.9

Kultur- och konstprogrammet

  • 5.2 to 7.3
  • 18.8 to 19.9
  • 5.2 to 7.3
  • 18.8 to 19.9

NORDBUK

29.12 to 1.2, 29.3 to 2.5, 12.9 to 13.10

KreaNord

Programmet er lukket.
STATISTIK 2014

1790

bidragsansökningar mottagna

510

beviljade projekt inom alla programmen

29.8

totala ansökta summa (miljoner EUR)

4.9

totala beviljade belopp (miljoner EUR)