Apply for funding

Stödprogrammen

Vi stöder kultur- och konstprojekt av hög kvalitet som bidrar till utveckling på fältet och har en stark nordisk dimension.

Ansökan och rapportering

 

Ansökningsprocess

1
Välj ett stödprogram
2
Se ansökningstider
3
Skapa användare & ansök
4
Om beviljat, acceptera kontraktet
5
Skriv projektrapport

Stödprogrammen

Mobilitetsstöd
Mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande...
24 days to deadline
Produktionsinriktad verksamhet
Stöd till Produktionsinriktad verksamhet är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till nordiska...
Kompetensutveckling
Stöd till Kompetensutveckling är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till nordiska...
Nätverksstöd
Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det ö...
NORDBUK stödprogram
NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén) är ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn-...
13 days to deadline
Stöd till residenscentra
Stöd till residenscentra är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det...

Ansökningstider

Mobilitetsprogrammet

 • 21.07.2016 - 22.08.2016
 • 23.09.2016 - 24.10.2016
 • 12.01.2017 - 13.02.2017
 • 03.03.2017 - 06.04.2017
 • 29.08.2016 - 29.09.2016
 • 19.01.2017 - 21.02.2017
 • 04.01.2017 - 01.02.2017

Kultur- och konstprogrammet

 • 18.08.2016 - 19.09.2016
 • 03.02.2017 - 06.03.2017
 • 18.08.2016 - 19.09.2016
 • 03.02.2017 - 06.03.2017

NORDBUK

 • 12.09.2016 - 13.10.2016
 • 05.01.2017 - 06.02.2017
 • 31.03.2017 - 03.05.2017
STATISTIK 2015

1693

bidragsansökningar mottagna

461

beviljade projekt inom alla programmen

24.5

totala ansökta summa (miljoner EUR)

4.8

totala beviljade belopp (miljoner EUR)