Apply for funding

Stödprogrammen

Vi stöder kultur- och konstprojekt av hög kvalitet som bidrar till utveckling på fältet och har en stark nordisk dimension.

Ansökan och rapportering

 

Ansökningsprocess

1
Välj ett stödprogram
2
Se ansökningstider
3
Skapa användare & ansök
4
Om beviljat, acceptera kontraktet
5
Skriv projektrapport

Stödprogrammen

NORDBUK stödprogram
NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén) är ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn-...
Stöd till residenscentra
Stöd till residenscentra är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det...
Mobilitetsstöd
Mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande...
Nätverksstöd
Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det ö...
Produktionsinriktad verksamhet
Stöd till Produktionsinriktad verksamhet är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt...
Kompetensutveckling
Stöd till Kompetensutveckling är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till projekt inom alla...

Ansökningstider

Mobilitetsprogrammet

 • 4.1 - 3.2
 • 1.3 - 4.4
 • 21.7 - 22.8
 • 23.9 - 24.10
 • 18.1 - 22.2
 • 29.8 - 29.9

Kultur- och konstprogrammet

 • 5.2 - 8.3
 • 18.8 - 19.9
 • 5.2 - 8.3
 • 18.8 - 19.9

NORDBUK

 • 29.12 - 1.2
 • 29.3 - 2.5
 • 12.9 - 13.10
STATISTIK 2015

1693

bidragsansökningar mottagna

461

beviljade projekt inom alla programmen

24.5

totala ansökta summa (miljoner EUR)

4.8

totala beviljade belopp (miljoner EUR)